Còn chút gì để nhớ, nỗi buồn xâm chiếm nơi tâm hồn

Còn chút gì để nhớ, nỗi buồn xâm chiếm nơi tâm hồn

Còn chút gì để nhớ, nỗi buồn xâm chiếm nơi tâm hồn

Bình luận bài viết