Ngồi khóc trên cây, cười mười bốn ngây thơ…

Ngồi khóc trên cây, cười mười bốn ngây thơ...

Ngồi khóc trên cây, cười mười bốn ngây thơ…

Bình luận bài viết